आजचा अभ्यास


आजचा  अभ्यास 
1.    PDF स्वरुपात उपलब्ध आहे .

2.  PDF कधीही डाऊनलोड  करू शकता .

3. प्रिंट काढून मुलाचा ऑफलाईन तसेच ऑनलाईन अभ्यास घेणे सोपे .
4.गृहपाठ पाहून वहीत सोडवू शकतो .


इयत्ता    पाचवी 


इयत्ता सहावी


इयत्ता सातवी 6 Comments

THANK YOU

Post a Comment

THANK YOU