आजचा ई अभ्यास 2022-23

 चा  ई भ्या

 

1.    PDF स्वरुपात उपलब्ध आहे .

2.  PDF कधीही डाऊनलोड  करू शकता .

3. प्रिंट काढून मुलाचा ऑफलाईन तसेच ऑनलाईन अभ्यास घेणे सोपे .
4.गृहपाठ पाहून वहीत सोडवू शकतो .


इयत्ता    पाचवी 5 Comments

THANK YOU

Post a Comment

THANK YOU