उन्हाळी अभ्यास

 


सुट्टी आणि मजा .. व थोडासा  मजेशीर अभ्यास   

 

वेगवेगळे उपक्रम ,विविध कोडी 
वेगवेगळ्या गोष्टींची माहिती आणि बरेच काही .......

तुमच्या इयत्तेनुसार  क्लिक करा 


इयत्ता - पाचवी  

 


इयत्ता - सहावी  

 


इयत्ता - सातवी 

 इयत्ता - आठवी
Post a Comment

THANK YOU