सायकल म्हणते , मी आहे ना !प्रश्न १ . चार -पाच वाक्यांत उत्तरे लिहा .
१) मुले सायकलचा वापर कशाकशासाठी करतात ?
उत्तर - मुले सायकलचा वापर कधी दूध आणण्यासाठी , कधी औषधाच्या गोळ्या आणणे , भाजीपाला आणणे , दुकानातून साबण आणणे यांसारखी इतर कामे करणे .

२) जो सायकल चालवतो त्याने  वेगळा व्यायाम करण्याची गरज नाही , असे का म्हटले आहे ?
उत्तर - सायकल घाम येईपर्यंत चालवल्यामुळे फुप्फुसे कार्यक्षम होतात व मांसपेशी तंदुरुस्त राहतात . अंगातून घाम निघाल्यामुळे जास्त चरबी जळून जाते व प्रतिकारशक्ती वाढते . पायांचे स्नायूही बळकट होतात म्हणून सायकल चालवणाऱ्याला वेगळा व्यायाम करण्याची गरज पडणार नाही .

३) सायकलच्या रुपात कसा कसा बदल होत गेला ?
उत्तर - १६९० साली फ्रान्सच्या सिव्हर्क यांनी सायकल बनवली . तिला गती यावी म्हणून १८७६ साली डॉ. लॉसन यांनी पेडलला साखळीची दंततबकडी बसवली नंतर रबरी टायरमुळे तिला वेग आला आताच्या काळात टायरला गिअर जोडून वेग वाढवला . शर्यतीसाठी तिची वेगळी बांधणी असते अशा प्रकारे सायकलच्या रुपात बदला होत गेले .

प्रश्न २ .  आकृतीमध्ये  मुद्द्यांनुसार  सायकल चालवण्याचे फायदे लिहा .
उत्तर -
१) वैयक्तिक फायदे -  व्यायाम , पैशांची बचत , पार्किंग सुलभ

२) समाजिक फायदे - वाहतूक कोंडी नाही , वायू प्रदूषण नाही , अपघातांचे प्रमाण कमी

३) राष्ट्रीय फायदे -  इंधनाची बचत , इंधन परदेशातून विकत घ्यावे लागणार नाही , चलन वाचते .

प्रश्न ३ . पुढील शब्दांचे अर्थ समजून घ्या .
१) प्रचार व प्रसार - 
                     एखादी गोष्ट पुन्हा पुन्हा ठामपणे सांगून पटवून देणे . प्रचार मुद्दामहून जाणीवपूर्वक करावा लागतो
प्रसार म्हणजे प्रचार केलेली गोष्ट फैलावणे

२)विश्वास व आत्मविश्वास -
                     विश्वास म्हणजे खात्री आत्मविश्वास म्हणजे स्वतःवरचा विश्वास आपल्यातील कार्यक्षमतेचे जाणीव स्वतःला होणे .

प्रश्न ४ .हलकीफुलकी म्हणजे खूप हलकी , तसे पुढील शब्दांचे अर्थ लिहा .
१)कधीमधी -  म्हणजे अधून मधून

२)अवतीभवती -  म्हणजे आजूबाजूला

३)धामधूम -    म्हणजे जल्लोष

४)फेरफटका  - म्हणजे फिरणे

५)साधेसुधे - म्हणजे खूप साधे

प्रश्न ५ . ' आडरस्ता 'यासारखे आणखी शब्द लिहा .
उत्तर - आडवाट ,आडगाव , आडमार्ग ,आड रस्ता

प्रश्न ६ .पुढील नामांचे दिलेल्या सारणी मध्ये योग्य वर्गीकरण करा
सतजल ,बाग , कविता , लाडू ,आंबेगाव ,शाळा , कीटक ,झेंडा ,लाकूड , प्राजक्ता ,मराठी ,आई ,कापड , बंडू , सह्याद्री .

सामान्यनाम - बाग ,लाडू , शाळा ,      कीटक ,झेंडा ,लाकूड ,आई ,कापड .

विशेषनाम - सतजल , कविता , आंबेगाव ,प्राजक्ता ,मराठी ,बंडू ,सह्याद्री

प्रश्न ७ .पुढील वाक्प्रचारांचा वाक्यात उपयोग करा .
१)रखडत चालणे -
वाक्य - परीक्षेची तारीख पुढे ढकलल्या वर शामू चा अभ्यास रखडत चालला होता .

२)धडा शिकणे -
वाक्य - अचानक मुलाच्या आजारपणामुळे सुधीरराव पैशा बचतीचा धडा शिकला .

३)हातभार लावणे - 
वाक्य - पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी शाळेतील मुलांनी हातभार लावला .

प्रश्न ८ .आठवड्यातून एक दिवस स्वतःचे वाहन न वापरता ,सार्वजनिक वाहनाने प्रवास करायचा असे सर्वांनी ठरवले , तर कोणकोणते फायदे होतील ?
उत्तर - वायु प्रदूषण कमी होईल
जास्त लोक एकाच वाहनाने प्रवास केल्याने इंधनाची बचत होईल .
वाहतुकीची होणारी कोंडी कमी होईल
स्वतःचे श्रम वाचतील

प्रश्न ८ .तुमच्या  कुटुंबातील आणि परिसरातील व्यक्तीनी सायकलचा जास्त वापर केला पाहिजे , यासाठी तुम्ही कोणकोणते प्रयत्न कराल ?
उत्तर - i)पर्यावरण संरक्षणासाठी वायुप्रदूषण  रोखण्यासाठी सायकलची कशी मदत होईल ते समजावून सांगू .
ii) सायकलमुळे वैयाक्तीक व्यायाम होतो
iii) इंधनाची बचत कशी होईल हे सांगेल 
iv) पैशांची बचत होईल
v) सायकल वापराचे फायदे व महत्त्व पटवून देईन .6 Comments

THANK YOU

Post a Comment

THANK YOU

Previous Post Next Post