उन्हाळी अभ्यास 2022

 

चला करूया थोडासा पण मजेशीर अभ्यास    मस्त  PDF

उपक्रम ,विविध कोडी 
वेगवेगळ्या गोष्टींची माहिती आणि बरेच काही .......

तुमच्या इयत्तेनुसार  क्लिक करा इयत्ता - पाचवी  

 


इयत्ता - सहावी  

 


इयत्ता - सातवी 

 इयत्ता - आठवी 


 

 

 

Post a Comment

THANK YOU