पृथ्वीचे फिरणे


प्रश्न १ रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा .
१) पृथ्वीच्या स्वतःभोवती फिरण्यास            परिवलन        म्हणतात .

२) पृथ्वीच्या सूर्याभोवती फिरण्यास            परिभ्रमण      म्हणतात .

३) पृथ्वीच्या परिवलनामुळे     दिवस       व
 रात्र          होतात .

प्रश्न २ .कशाला म्हणतात ?

१) पौर्णिमा -
             आकाशात पूर्ण चंद्र दिसतो ,म्हणजेच चंद्राचा पृथ्वीकडील भाग पूर्ण प्रकाशित दिसतो त्या रात्रीला पौणिमा म्हणतात .

२) अमावास्या -
        आकाशात चंद्र दिसत नाही , म्हणजेच चंद्राचा प्रकाशित भाग पृथ्वीवरून दिसत नाही त्या रात्रीला अमावास्या म्हणतात .

३) चांद्रमास -
          एका अमावास्येपासून पुढच्या अमावास्येपर्यंत २८ ते ३० दिवसांच्या कालावधीला चांद्रमास असे म्हणतात .

४) तिथी -
      अमावास्येपासून पौर्णिमेपर्यंत किंवा पोर्णिमे पासून अमावास्येपर्यंतच्या प्रत्येक दिवसाला तिथी म्हणतात .

प्रश्न ३ . पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा .
१) ' विषुववृत्त ' म्हणजे काय ?
उत्तर - पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर दक्षिण व उत्तर ध्रुवांच्या मध्यावर असणाऱ्या काल्पनिक वर्तुळाला विषुववृत्त असे म्हणतात . 

Post a Comment

THANK YOU

Previous Post Next Post